Equine Sand Shifter

  • 399 kr

o Torrt tillskotto Sand Shifter innehåller pyslliumskal i pulverformo Ett revolutionerande naturfiber härrörande från pyslliumfröo I hästens matsmältningsk


I lager.
Artikelnummer: 4978
Dela

o Torrt tillskott

o Sand Shifter innehåller pyslliumskal i pulverform

o Ett revolutionerande naturfiber härrörande från pyslliumfrö


o I hästens matsmältningskanal bildar pysllium en fibrös gel som vidhäftar sandpartiklarna

och hindrar dem från att stanna i tarmen och orsaka potentiella blockeringar

o Dess bulkformningskapacitet uppmuntrar rörelse genom peristaltis, och hjälper till att

avlägsna blockeringar från hästens matsmältningskanal

o Anis aromatisering som normalt är oemotståndlig för hästar har lagts till för att öka

smakligheten

o Innehåller kaolin för att underlätta hela matsmältningen

o Speciellt utformad för hästar eller ponnyer som betar på sandmark eller kort gräs

o Mycket smaklig

o Hjälper till att underlätta rörelsen av sandpartiklar genom tarmen

o Unik smak av anis som oftast är oemotståndlig för hästar

o Dagliga utfodringsinstruktioner;

För en 500 kg häst, 150 g pulver i 4-5 dagar.

När sandpartiklarna har lindrats genom tarmen kan hästen behöva utfodras i ytterligare 2-

3 veckor för att bli av med allt sand från grovtarmen.

Underhållsfodring: 50 g två gånger dagligen under sju dagar, en gång var 3-4 vecka eller

enligt din veterinärs instruktioner

o Analys (per kg): Pyslliumskalpulver 629g, Anis aromatisering