Tävlingar 2022

                                                                                           Tävlingssäsongen 2022.

Följande tävlingar kommer vi gästa med vår butik!

Listan är preliminär och det kan tillkomma och falla bort tävlingar under tidens gång!

V. 35 Åby Norrköping

V 36. Åby Norrköping + Sundbyholm

V. 37 Sundbyholm

V. 38 Sundbyholm

V. 39 Halmstad

V. 40 Högbo

V. 41 Borås

V. 44 Trollhättan SM

V. 45 Trollhättan SM